• I din klassekammerats sko

  Formål

  Formålet er, at eleverne lærer hinanden bedre at kende og lærer at sætte sig i hinandens sted.

  Tegn på læring

  Eleverne viser, at de undrer sig og tænker over hinandens perspektiver på et spørgsmål. De er engagerede og stiller måske spørgsmål.

  Energiniveau

  Mellem

  GÅ TIL ØVELSE
 • Naturrally

  Formål

  Formålet med aktiviteten er at lære at finde noget magen til det man ser med samme form eller farve. Aktiviteten skal hjælpe til at lære forskellige blade eller planter at kende.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Sansekuffert

  Formål

  Formålet med aktiviteten er at skærpe elevernes sanser ved at bruge forskellige genkendelige rekvisitter. 

  GÅ TIL ØVELSE
 • Sanseposer på snor

  Formål

  Formålet med aktiviteten er at sanse på en anden måde ved at gætte, mærke og opleve. Aktiviteten er relevant i natur og teknologi med fokus på at undersøge sanserne.

  Tegn på læring

  Eleverne bruger både lugte- og følesansen, måske de også undersøger ved hjælp af syns- og smagssansen. Eleverne får mere viden om sanserne.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Naturdomino

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne får nogle forskellige naturmaterialer i hånden og er aktive ude i naturen. I biologi kan det være en alternativ måde at arbejde med herbarium på.

  Tegn på læring

  Eleverne arbejder med forskellige naturmaterialer og bestemmer forskelle på blade, kogler, grene mm. Eleverne samarbejder og støtter hinanden i at lave en lang dominorække af naturmaterialer.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Naturstratego

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at deltagerne gennem bevægelse skal samarbejde og tænke strategisk.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Op i trækronerne

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at deltagerne får erfaringer med at klatre i træer under kontrollerede forhold - måske nogle vil opleve det som en aktivitet, der udfordrer deres grænser.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Tømmerflåden

  Formål

  Formålet med aktiviteten er at skabe tryghed i vand gennem fokus på leg og det at have det sjovt med hinanden.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Hjulet drejer

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne får erfaringer med strømforhold i vand og finder tryghed i at mærke vandets fremdrift.

  Tegn på læring

  Eleverne tør slippe fødderne fra bassinets bund og er trygge ved at holde fast i en makker.

  GÅ TIL ØVELSE