• Vandsengen

  Formål

  Eleverne skal rette fokus og bevidstheden på at spænde og slappe af i kroppen. Denne aktivitet har også til formål at styrke tillid og samarbejde.

  Tegn på læring

  Eleverne samarbejder og har fokus på at spænde op i kroppen med fælles hjælp.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Tårnet

  Formål

  Formålet med aktiviteten er i udgangspunktet, at lykkes med at bygge et så højt tårn som muligt og at eleverne samarbejder og bliver opmærksomme på hinanden.

  Tegn på læring

  Eleverne er rettede mod hinanden og hvordan de i fællesskab løser opgaven.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Det hemmelige håndtryk

  Formål

  Formålet er, at eleverne samarbejder om at skabe et håndtryk el. indøver et kendt håndtryk. De stiller skarpt på, hvordan kropskontakt, når man hilser, påvirker andre og dem selv.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde om at finde på og øve håndtryk.

  GÅ TIL ØVELSE