• Plankekamp

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne oplever fysisk bevægelsesglæde ved at de får pulsen op og mærker muskelømhed.

  Tegn på læring

  Eleverne viser engergement og arbejder med muskelstyrke.

  Energiniveau

  Mellem/høj energi - styrke og indre ro.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Stavning med kroppen

  Formål

  Formålet er, at eleverne bruger kroppen til at stave ord. Det er en sjov pause fra fagligt stof, men mange elever lærer godt ved at stave med kroppen.

  Tegn på læring

  Eleverne staver med kroppen på forskellige måder - de andre elever gætter og har det sjovt.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Domino

  Formål

  Aktivitetens formål er, at eleverne er aktive og interagerende, når de repeterer eller lærer fakta i forskellige fag.

  Tegn på læring

  Eleverne bevæger sig rundt og interagerer med hinanden. De taler og finder facts mm.

  GÅ TIL ØVELSE
 • GO!

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne skal have pulsen op og dermed øge blodgennemstrømningen i hjernen og forbedre evnen til at koncentrere sig.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at løse opgaverne og opnår moderat til høj puls.

  Energiniveau

  Høj energi - puls.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Quiz og byt

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at der inddrages bevægelse i en faglig aktivitet for at skabe variation i skoledagen.

  Tegn på læring

  Eleverne bevæger sig rund og taler sammen om spørgsmålene.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Levende personkarakteristik

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne bevæger sig og mimer centrale karaktertræk hos personer i tekster og derved analyserer, fortolker og genskaber karakteren.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at mime samt bevæge sig som en litterær person. Eleverne analyserer dermed på en anden måde end når de sidder og læser.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Ordsprog

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at få eleverne til at læse og forstå ordsprog gennem kroppens udtryksformer og derigennem bruger flere sanser til at forstå og lære.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at bevæge deres kroppe på forskellige måde, de gætter og tænker.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Præpositioner

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne sætter forholdsordene i relation til en fysisk oplevelse ved at udføre forholdsordet med kroppen.

  Tegn på læring

  Eleverne placerer sig selv forskellige steder rundt om stolen.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Nutid, datid, fremtid

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne skal forstå de forskellige grammatiske tider i sprogfagene ved at lave bevægelser, der passer til den grammatiske tid i en historie. Dette giver en kropslig dimension til forståelsen af eksempelvis nutid.

  Tegn på læring

  Eleverne bevæger sig i de aftale bevægelser, når tiderne skifter i historien.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Landes kendetegn

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at de reflekterer over, hvad de forbinder med forskellige lande og samtidig bruge deres krop til at vise det. Eleverne får derved en forståelse for de forskellige lande gennem kropslige erfaringer.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at bevæge sig på forskellige måder.

  GÅ TIL ØVELSE