• Levende personkarakteristik

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne bevæger sig og mimer centrale karaktertræk hos personer i tekster og derved analyserer, fortolker og genskaber karakteren.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at mime samt bevæge sig som en litterær person. Eleverne analyserer dermed på en anden måde end når de sidder og læser.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Nutid, datid, fremtid

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne skal forstå de forskellige grammatiske tider i sprogfagene ved at lave bevægelser, der passer til den grammatiske tid i en historie. Dette giver en kropslig dimension til forståelsen af eksempelvis nutid.

  Tegn på læring

  Eleverne bevæger sig i de aftale bevægelser, når tiderne skifter i historien.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Landes kendetegn

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at de reflekterer over, hvad de forbinder med forskellige lande og samtidig bruge deres krop til at vise det. Eleverne får derved en forståelse for de forskellige lande gennem kropslige erfaringer.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at bevæge sig på forskellige måder.

  GÅ TIL ØVELSE
 • 1-2-3 – i fagene

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem bevægelser repeterer eller øver fagligt indhold.

  Tegn på læring

  Eleverne bliver ikke forstyrret af at skulle koble bevægelsen med fagligt indhold, men de oplever derimod flow.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Find din stol – i fagene

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne er aktive og bevæger sig rundt i lokalet samtidig med de får repeteret fagligt indhold og ser det visuelt.

  Tegn på læring

  Eleverne opmuntrer hinanden og lykkes med at finde den stol, der passer til deres kort.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Yoga stræk

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne bruger stræk til at skabe indre ro og opleve nye former for kropsbevidsthed.

  Tegn på læring

  Eleverne strækker og bevæger sig som instrueret. De finder ro og bevidstheden rettes indad.

  Energiniveau

  Lav energi - stræk og indre ro.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Træet slår rødder

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne retter opmærksomheden mod kroppen og dens placering i rummet. Eleverne oplever øget fokus på kropsbevidsthed og ro, som skaber ro op til læring.

  Tegn på læring

  Eleverne har rettet fokus mod dem selv og hinanden. De udviser tryghed og ro.

  Energiniveau

  Lav energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Grænseleg

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne bruger stræk og styrke og derigennem retter opmærksomheden mod deres kroppe.

  Tegn på læring

  Eleverne mærker deres kroppe og er opmærksomme på hinanden.

  Energiniveau

  Mellem energi - stræk.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Spejlet

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne imiterer hinanden og mister fornemmelsen af, hvem der bestemmer. Der skabes ro og nærvær i aktiviteten.

  Tegn på læring

  Eleverne retter opmærksomhed mod hinanden. Der opstår flow og man kan ikke se ude fra, hvem der fører bevægelserne.

  Energiniveau

  Lav energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Massage historie

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne finder ro. De faste tryk på kroppen bruges som stresshåndtering og muskelafspænding

  Tegn på læring

  Eleverne går ind i sig selv og bliver rolige inden ny læring.

  Energiniveau

  Lav energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE