• Spejlet

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne imiterer hinanden og mister fornemmelsen af, hvem der bestemmer. Der skabes ro og nærvær i aktiviteten.

  Tegn på læring

  Eleverne retter opmærksomhed mod hinanden. Der opstår flow og man kan ikke se ude fra, hvem der fører bevægelserne.

  Energiniveau

  Lav energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Massage historie

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne finder ro. De faste tryk på kroppen bruges som stresshåndtering og muskelafspænding

  Tegn på læring

  Eleverne går ind i sig selv og bliver rolige inden ny læring.

  Energiniveau

  Lav energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Houdini

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at elever bruger deres opmærksomhed og sansning og derigennem bliver bevidste om deres omgivelser.

  Tegn på læring

  Eleverne i cirklen er rettede mod rummet og mærker, hvor deres kammerater er.

  Energiniveau

  Mellem energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Tjeneren

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne får sved på panden, pulsen op og har det sjovt.

  Tegn på læring

  Eleverne er opmærksomme på hinanden og hjælper hinanden, mens de har det sjovt.

  Energiniveau

  Høj energi - koordination og puls.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Giftig pil

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne har det sjovt og bevæger kroppen på mange forskellige måder.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af hinanden og bevæger sig i fællesskab.

  Energiniveau

  Mellem energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Sandt el. falsk

  Formål

  Formålet med aktiviteten er at repetere fagligt indhold med bevægelse som motiverende element.

  Tegn på læring

  Eleverne tænker over fagligt stof og har det sjovt og er i bevægelse.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Tøm hovedet – Aktiv brainstorm

  Formål

  Eleverne samarbejder og stiller skarpt på et fagligt emne.

  Tegn på læring

  Eleverne er rettede mod hinanden og hvordan de i fællesskab løser opgaven, de interagerer og diskuterer.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Hånd til fod

  Formål

  Eleverne skal i samarbejde bevæge kroppen og træne balance og koordination. Eleverne bliver mere bevidst om forskellige steder på kroppen. Relevant aktivitet til temaet Mennesket i natur og teknologi eller til sproglære.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde og bevæger kroppen på forskellige måder.

  Energiniveau

  Høj energi - koordination og puls.

  GÅ TIL ØVELSE
 • 1-2-3

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne er opmærksomme på hinanden, de samarbejder. De arbejder med koordination og koncentration.

  Tegn på læring

  Eleverne er orienterede mod hinanden og samarbejder. De oplever, der opstår flow i bevægelser og tal.

  Energiniveau

  Mellem energi - koordination.

  GÅ TIL ØVELSE